Trångbott

Trångbott

Orsakerna till trångboddhet kan naturligtvis vara många, men ett av problemen menar jag är EBO-praxisen i utlänningslagen (Eget Boende). Som det är nu bidrar EBO snarare till att förstärka segregationen och till att driva på den negativa socioekonomiska utveckling som kommuner som Botkyrka befinner sig i. Det skriver tillträdande oppositionsrådet, Jimmy Baker (M).

Är trångbott en ursäkt att inte erkänna bostadsbristen med invandringen? Varför existerar aldrig bostadsbrist parallellt med extrem massinvandring?

Beviljade uppehållstillstånd 2011

År 2011 har omkring 97 000 människor fått uppehållstillstånd i Sverige (enligt Migrationsverkets statistik från i november).    Cirka 12 000 av dem har fått asyl som flyktingar.   De flesta som fått uppehållstillstånd är arbetskraftsinvandrare och anhöriga.

Och finns det bostad åt alla ca 97.000 som beviljades uppehållstillstånd 2011?

Bostadsbrist i 120 kommuner

I 120 kommuner råder bostadsbrist och det är svårt att flytta till en annan kommun för att få jobb, säger Andersson.

330.000 saknar bostad

Ändå är långtifrån de över 330.000 personer som står i kön intresserade av att med kort varsel ta en bostad. Det visar den hittills största kartläggningen som gjorts av bostadskön och som Dagens Nyheter har tagit del av.

-Vi har 250 000 unga som saknar bostad
1 av 2 kommuner har bostadsbrist för unga

I mer än hälften av landets kommuner råder brist på bostäder för unga. Det konstaterar Ungdomsstyrelsen som lyfter fram att bostadsbristen inte bara är ett storstadsproblem.

91.000 bostäder saknas Stockholm

Enligt våra beräkningar har Stockholms län i dag ett ackumulerat underskott på 91.000 bostäder, vilket är mer än hela bostadsbeståndet i Uppsala. Det riskerar också att växa dramatiskt under kommande år. Räknar man med att det går 0,6 lägenheter per invånare kommer vi med nuvarande befolkningstillväxt att behöva bygga närmare 25 000 bostäder per år. 2010 byggdes det 6 400. Bara för att klara ökningen skulle byggtakten alltså behöva fyrdubblas.

Vilka slutsatser drar ni själva av ursäkten ”trångbott”?

%d bloggare gillar detta: